KONTAKT

Zákaznícka linka:

(pondelok – piatok: 10:00 – 15:00 hod.)
tel.: +421 910 452 121
e-mail: info@subcret.sk

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Tatra Banka
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4012 5099
VS: číslo faktúry